#STOPCZAD – wysokojakościowe paliwa węglowe oferowane przez PGG S.A.

#STOPCZAD – wysokojakościowe paliwa węglowe oferowane przez PGG S.A. to warunek ekonomicznego i ekologicznego sukcesu.

Dobrej jakości węgiel powinien być spalony w odpowiednim urządzeniu grzewczym, w optymalnych warunkach wentylacyjnych (dopływ świeżego powietrza – wymiary komory spalania – odprowadzenie spalin, etc.), a zatem wytworzenie taniej i przyjaznej dla środowiska energii cieplnej z węgla jest możliwe. Ważne, aby użytkownicy kotłów włożyli minimum wysiłku w zapoznanie się z dokumentacją techniczną dołączoną do każdego urządzenia grzewczego i w codziennej praktyce stosowali zalecenia producenta kotła. Większość użytkowników kotłów węglowych korzysta z rad fachowców, którzy zajmują się ich instalacją i budową systemów c.o., c.w.u. W przypadku profesjonalnych instalatorów takie doradztwo bywa bezcenne – to oni świadomi zagrożeń i możliwych błędów, pomyłek pomogą zdecydować o:

  • konieczności np.: wymiany lub remontu przewodów kominowych,
  • budowie lub udoskonaleniu systemu wentylacyjnego w kotłowni,
  • wyborze kotła, który nie będzie za mały lub przewymiarowany,
  • wyborze właściwego paliwa,
  • odpowiednim zamontowaniu certyfikowanych czujników tlenku węgla.

Nowoczesna kotłownia na paliwo stałe nie jest już zapyloną piwnicą. Wręcz przeciwnie – to czyste pomieszczenie wyposażone w nowoczesną aparaturę, do którego zagląda się nie częściej niż raz lub dwa razy w tygodniu. Moc cieplna kotłów uzależniona jest od rodzaju jak i jakości spalanego paliwa (wartości opałowej, zawartości wilgoci, popiołu). Najwyższą wartością opałową charakteryzuje się węgiel kamienny. Kotły zasilane automatycznie to urządzenia opalane ekogroszkiem, miałem węglowym, peletami, zrębkami drewna, zboża i brykietami. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest zasilanie pieca ze zintegrowanego zasobnika, uzupełnianego raz na kilka dni. Paliwo z zasobnika do palnika w kotle dostarczane jest podajnikiem. Cały układ spalania wyposażony jest w system automatyki dozujący paliwo i regulujący proces spalania w zależności od zapotrzebowania na ciepło potrzebne do ogrzania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej. 1 października 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zgodnie z nim od 1 lipca 2018 r. nie wolno wprowadzać do obrotu kotłów o klasie czystości emisji niższej niż 5.

Kotłownia z kotłem na paliwo stałe musi być dobrze wentylowana i mieć koniecznie wentylację grawitacyjną, a nie mechaniczną. W związku z tym najlepiej jest odseparować kotłownię szczelnymi drzwiami od reszty domu, zapewniając dopływ powietrza do niej osobnym kanałem poprowadzonym wprost z zewnątrz. Bardzo ważny jest komin. Jeśli nie będzie on miał wystarczającego pola przekroju i wysokości, to ciąg będzie zbyt słaby i kocioł nie będzie działać dobrze. To tym ważniejsze, że nowoczesne kotły – z racji bardziej rozbudowanych wymienników ciepła – potrzebują zwykle silniejszego ciągu kominowego niż stare. Wymagane podciśnienie w kominie (może je zmierzyć kominiarz) zwykle znajdziemy w dokumentacji kotła. Często zamieszcza się też wykresy ułatwiające wyznaczenie koniecznej średnicy i wysokości komina. Pamiętajmy przy tym, że najtrudniejszy jest moment rozpalania, gdy komin jest jeszcze zimny, co osłabia ciąg. Ponadto wiele nowoczesnych kotłów często pracuje wyrzucając dym o temperaturze znacznie poniżej 100°C, co grozi wytrącaniem się z niego wilgoci, czyli kondensatu. Dlatego coraz częściej producenci kominów zalecają budowę kominów w wersji odpornej na kondensat lub wyposażanie starszych we wkłady o takich właściwościach.

Polska Grupa Górnicza S.A. w swojej ofercie uwzględnia ekonomiczne i ekologiczne dążenia swoich klientów, a poprzez stale doskonalony kształt oferty umożliwia nabywcom oferowanych produktów zachowania proekologiczne wyrażające się w ograniczaniu, neutralizowaniu emisji gazów i pyłów towarzyszących spalaniu węgla.  Dlatego też wprowadziła do sprzedaży na rynku komunalnobytowym węgle opałowe o najwyższych parametrach jakościowych (ekogroszki Karlik, Pieklorz, Karolinka i Retopal) oraz podjęła współpracę z producentami urządzeń grzewczych na paliwa stałe, którzy już na etapie projektowania kotłów uwzględniają potrzeby przyszłych użytkowników kotła oraz co równie ważne, uwzględniają parametry fizykochemiczne węgla oferowanego przez Spółkę.