Jak zachować się podczas pożaru?

 

Powiedzenie: „bać się kogoś lub czegoś jak ognia” to trafne porównanie. Ogień, to jeden z najbardziej niszczycielskich żywiołów na świecie. Jak wiadomo, ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko, dlatego też podczas pożaru każda minuta jest na wagę złota.

Pamiętaj!

W przypadku silnego zadymienia z powodu pożaru, najwięcej tlenu jest przy podłodze. W przypadku zadymienia poruszaj się na kolanach lub nisko schylony, w miarę możliwości wzdłuż ścian.

Przede wszystkim podczas pożaru, należy:

  • zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
  • zadzwonić po pomoc pod numery alarmowe,

112 – Ogólnoeuropejski Numer 999 – Pogotowie Ratunkowe 998 – Straż Pożarna

  • zakrywać usta najlepiej mokrą tkaniną, by nie wdychać dymu,
  • jeśli jest możliwość to przy użyciu miejscowych środków gaśniczych przystąpić do gaszenia pożaru,
  • nie wolno gasić wodą płonących urządzeń elektrycznych (grozi to porażeniem prądem),
  • nigdy nie otwierać drzwi spod których wydobywa się dym, ponieważ dopływ powietrza wzmaga rozprzestrzenianie się ognia,
  • zanim wyjdziemy z mieszkania warto spróbować wyłączyć dopływ energii elektrycznej,
  • podczas pożaru w budynku nigdy nie korzystać z windy,
  • jeśli jest taka możliwość to opuścić budynek.

W przypadku wystąpienia pożaru nigdy nie panikuj. Zachowaj zdrowy rozsądek! Prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożaru, należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji.