Gaz Testowy FireAngel EG GASCO stanowi idealne rozwiązanie do bezpiecznego i samodzielnego przeprowadzenia kontroli poprawności działania czujników tlenku węgla. Sprężony tlenek węgla pozwala wzbudzić alarm w detektorach FireAngel, potwierdzając ich poprawne działanie. Zaleca się przeprowadzać regularne kontrole urządzenia, poprzez naciśnięcie przycisku TEST. Dodatkowo raz w roku zaleca sie przeprowadzenie dokładniejszej kontroli przy wykorzystaniu gazu testowego FireAngel.

Kluczowe cechy

Datasheet

Karta katalogowa

Jesteśmy zawsze gotowi do pomocy!

Uzyskaj wsparcie